KARTA MAĐARSKE

Mađarska je jedna od najstarijih država istočne Europe, s prastarom mađarskom kulturom. Ona je kontinentalna zemlja, a graniči sa Slovačkom na sjeveru, Austrijom na zapadu, Slovenijom na jugozapadu, Hrvatskom i Srbijom na jugu te Rumunjskom na istoku. Na krajnjem sjeveroistoku dijeli kratku granicu s Ukrajinom.


View Larger Map

Više o Mađarskoj