Karta Kanade

Kanada je po površini druga država svijeta. Zauzima sjeverni dio Sjeverne Amerike između Tihog i Atlantskog oceana, protežući se gotovo 5200 km u smjeru I–Z i više od 4600 km u smjeru S–J (uračunavši otoke). Na tako golemom prostoru nailazi se na velik broj vrlo raznolikih područja, ali u osnovi se može izdvojiti šest geografskih cjelina, vrlo različitih značajki i obuhvata.


Prikaz veće karte

Više o Kanadi