JUŽNA AMERIKA

Države Južne Amerike
Gradovi Južne Amerike
Karte država Južne Amerike
Karte gradova Sjeverne Amerike

južna amerika

Južna Amerika je četvrti po veličini kontinent na Zemlji, s oko 17,8 milijuna km2 ili oko 1/8 kopna na Zemlji. Sjever kontinenta presijeca ekvator, a gotovo 4/5 nalazi se u tropima. Od najsjevernije kopnene točke, rta Gallinasa (12° 28' s. g. š.), do najjužnije, rta Horna (55° 59' j. g. š.), proteže se u duljini od oko 7600 km, a od najzapadnije kopnene točke, rta Parinasa (81° 18' z. g. d.), do najistočnije, rta Branca (34° 46' z. g. d.), u duljini od oko 5000 km.

Smješten između Atlantika na istoku i Tihog oceana na zapadu, grubo je trokutasta oblika i sužava se prema jugu. Na jugu ga od Antarktike odvaja Drakeov prolaz. Južnu Ameriku od Sjeverne Amerike na sjeveru odvaja Panamska prevlaka, široka oko 50 km na najužem mjestu, no uobičajeno se cijela Panama uključuje u Sjevernu Ameriku. Obala je duga oko 32 000 km, uglavnom slabo razvedena, osim na jugu i jugozapadu gdje je izrazito raščlanjena, s mnogobrojnim otocima (od otoka Chiloe do otočja Ognjene zemlje) i fjordovima.

U Tihom oceanu više manjih pučinskih otoka i otočja pripada Južnoj Americi: Galápagos, Otočje Juana Fernándeza, Desventurados i dr. U Atlantskom oceanu, osim obalnih otoka (Marajó i dr.), na pučini su São Paulo, Fernando de Noronha, Maritín Vaz, Trinidade, Falklandsko (Malvinsko) otočje, te otočja Južna Georgia i Južni Sandwich. U Karipskome moru Južnoj Americi pripadaju venezuelski otoci (Margarita, Tortuga Los Roques i dr.). Nizozemski Antili, Aruba i Trinidad i Tobago u trojnoj podjeli Amerike svrstavaju se u Središnju Ameriku, te se unatoč pripadnosti južnoameričkom kopnu uobičajeno pribrajaju sjevernoameričkom kontinentu.