HRVATSKA

Službeni naziv: Republika Hrvatska
Površina: 56 594 km2
Stanovništvo (2001): 4 437 500 (78 st./km2); 58% gradsko
Glavni grad: Zagreb, 691 700 st. (gradsko područje, 978 200; 2001)
Upravna podjela: 20 županija i područje gl. grada
Službeni jezik: hrvatski
Valuta: kuna = 100 lipa

Glavni grad Hrvatske - Zagreb
Karta Hrvatske
Karta Zagreba

Hrvatska zastava

Hrvatska je smještena u južnom dijelu srednje Europe. Zemljopisnim položajem ona je srednjoeuropska i sredozemna, odnosno, panonsko - jadranska zemlja.
Graniči sa Slovenijom na sjeverozapadu, Mađarskom na sjeveroistoku, Srbijom na istoku te Bosnom i Hercegovinom na jugoistoku, a južno je uska granica s Crnom Gorom. Na moru graniči s Italijom.

Hrvatska se u obliku luka pruža od Dunava na sjeveroistoku do Boke kotorske na krajnjem jugu i dijeli se na tri velike zemljopisne regije:

1. Mediteranska ili primorska regija obuhvaća otoke, kopneno primorje i nisko zalede (zagora). Prema unutrašnjosti omeđena je nizom vapnenačkih planina. Hrvatska je obala najrazvedenija u Europi s više od tisuću otoka, otočića i hridi. Klima je u ovoj regiji mediteranska s toplim i suhim ljetima te blagim i vlažnim zimama. Veće rijeke su Mirna i Raša u Istri, Zrmanja, Krka i Cetina u Dalmaciji te mnoge ponornice u zaleđu. Od jezera ističu se Vransko (Cres), Vransko (Biograd) i Prokljansko jezero.

2. Gorsko planinska regija najslabije je naseljeni dio Hrvatske. Sastoji se od Like i Gorskoga kotara, a karakterizira je visoki krški pojas s krškim poljima i riječnim dolinama. Planinski lanci Velebita, Kapele i Plješevice dijele ovu regiju od primorske i panonske regije. Klima je svježa planinska. Veće rijeke su Dobra, Gacka, Lika, Kupa, a od jezera su najznačajnija Plitvička jezera.

3.  Panonska regija je najveća i najgušće naseljena. To je poljoprivredno najvažniji dio Hrvatske. Bitna je i uloga Zagreba kao glavnoga grada. Klima je umjereno kontinentalna.