DIVRIGI

Divrigi

Velika džamija i bolnica Divrigi smjestile su se u središnjoj Anatoliji, a njihovu su gradnju 1228. naručili Ahmed Šah i njegova supruga Turan Malik.

Oba zdanja predstavljaju najvažnije primjere islamske arhitekture na tom području, izgrađena su od blijedožutog kamena, veličanstveno isklesana i oblikovana, a nalaze se u blizini grada. Bolnica je poslije pretvorena u medresu (školu).

GDJE SE NALAZI
U središnjoj Anatoliji, 140 km jugoistočno od sivasa.
ZAŠTO JE VAŽNO
velika džamija važno je djelo rane islamske arhitekture.
ŠTO VIDJETI
Džamiju dvorca, grobnicu Sitte Melika.
Džamija se sastoji od jedne prostorije za molitvu, koju okrunjuju dvije kupole. Ona iznad središta ima fenjer, a druga, iznad mihraba (niše koja ukazuje prema Meki), veća je s osmostranom rebrastom kupolom na čijem se vrhu nalazi šiljati krov.

Džamija ima tri masivna i predivno ukrašena portala: istočni više nije u funkciji, dok je sjeverni očigledno bio izvorni glavni ulaz. Šesnaest stupova koji nose zvjezdasti svod dijele unutrašnjost u pet prolaza, koji imaju pet dijelova. Minbar (stubište propovjedaonica) od kamena i ebanovine predivno su isklesani po uzoru na dekoraciju armenskih manuskripata.

U bolnicu se ulazi kroz malena vrata u veličanstvenom lučnom portalu koji dominira zapadnom fasadom zdanja. Portal se uzdiže do pune visine zidova, viših od onih u džamiji. Posjeduje dva luka, jedan u drugom, koji ponosno stoje. Središnja vrata nalaze se u pravokutnoj niši okruženoj fantastičnim urezima u reljefu, a prozor iznad njih ukrašen je ljudskim likovima koji predstavljaju Sunce i Mjesec.